Program

Timring Indre Mission

MARTS 2020                   

Torsdag d.5.                       Møde v/ Thomas Bjerg Mikkelsen, fakultetsleder ved                                                                   menighedsfakultetet i Århus

                                           Afholdes på Møltrup optagelseshjem i ”Thomas Poulsens sal”

                                           Emne: ”Alle vil jo bare elskes” - en livstidsfanges historie og en                                                   vens tanker

Torsdag d. 12.                    Møde v/ missionær Egild Kildeholm Jensen, Rønde

                                           Bedemøde kl. 19.00

Lørdag d.14.                      Forårsmarked i hallen

Torsdag d. 19.                    Generalforsamling

Torsdag d. 26.                     Bibelkredse 

Lørdag d. 28. kl. 9 – 12      Forårsrengøring i missionshuset.                            

 

 APRIL  2020

Torsdag d. 2.                      Sangaften v/Bibelkreds 3 ved Timring Kirke

Torsdag d. 16.                    Møde v/pens. missionær Arne Nørgaard, Kolding

                                          Bedemøde kl. 19.00

Torsdag d. 23.                    Møde v/ Arne Pedersen, generalsekretær i Israelsmissionen

                                           Bedemøde kl. 19.00           

Torsdag d. 30.                    Bibelkredse

                     

 

 MAJ  2020

Torsdag. 7.                     Tur i det blå. Nærmere information senere                                                                                               

Fredag d. 15. kl.18.00       Husets fest med spisning. Tilmelding til spisning senest d.12. maj 

                                         Dorte Graakjær, tlf. 27939188                 

                                          Kl. 19.00 forkyndelse v/kirke- og kulturmedarbejder Lene Hansen

                                          Denne aften indsamling til Timring Missionshus                      

Torsdag d. 28.                    Bibelkredse