Program

 

 

             

 MAJ  2019

                                          

Fredag d. 3. kl.18.00        Årsfest for huset med spisning. Tilmelding til spisning senest d.30. 

                                        April til  Dorte Graakjær, tlf. 27939188                              

                                         Kl. 19.00 forkyndelse v/ Randi Taulborg, konsulent i DFS

                                         Denne aften indsamling til Timring Missionshus           

Torsdag d. 9.                      Møde v/ Søren Juul Skovenborg, pens. missionær

                                          Bedemøde kl. 19.00                                                                                                             

Torsdag d. 16.                   Møde v/ Ole Andersen, generalsekretær i Ordet og Israel

                                        Bedemøde kl. 19.00

                                                               

JUNI 2019

Torsdag d. 6.                      Møde v/sognepræst Anders Dalgaard, Øster Snede

                                           Bedemøde kl. 19.00

Uge 24                              ”Aktiv Uge”

                                           Se program andet steds i bladet.

Torsdag d. 20.                   Møde v/ missionær og evangelist Simon Nielsen, Hvide Sande

                                        Bedemøde kl. 19.00

Søndag d. 23.                   Sct Hans aften hos Dinna og Finn Bitsch, Bormosevej 6

Torsdag d. 27.                  Bibelkredse

 

                                                         

JULI 2019

Torsdag d. 11. kl. 19.30    Sommerhygge med kaffe og andagt hos Tove og Karl Johan Søgaard, Birkmosevej 49

Onsdag d. 24. –

          Fredag d.2. aug.      Bibelcamping i Haderup. Se program på www.haderupcamping.dk

                                          (Obs aftenmøder er kl. 19.15)

                                                                                       

 

AUGUST 2019               

Torsdag d. 15.                   Møde v/ lærer Per Ladekjær, Børkop Højskole                                                

                                          Bedemøde kl. 19.00            

Torsdag d. 22.                   Møde v/ missionær Karen Jensen, Timring

                                          Bedemøde kl. 19.00

Torsdag d. 29.                   Bibelkredse.