Formål

At formidle det kristne budskab.

At lovsynge Gud og berige hinanden åndeligt gennem sang og musik.

 

Tilhørsforhold:

Koret hører under IM i Timring og alle er velkomne til at deltage, dog skal kormedlemmerne kunne tilslutte sig IM´s linie.

 

Repertoire:

Fortrinsvis tekster med kristent indhold. Lettere rytmisk (pop) og gospel, hovedsagelig danske tekster.

 

Øvested:

Missionshuset i Timring.

 

Øvetidspunkt:

kl. 19.00 - 21.00 ca. hver anden uge tirsdag eller onsdag. 

 

 

Har du lyst til at være med til at synge i vores kor, er du velkommen til at møde op eller til at henvende dig til vores kontaktperson, som er Betty Jensen Tlf. 25151052

 

For nuværende synger vi sammen, vi men tager ikke ud og synger for andre. Vi vil gerne lære vores sangbøger bedre at kende og benytter derfor nu tiden til dette.

 

Når vi igen er fuldtallingt, glæder vi os til igen at synge for dem som ønsker at høre os.