Bibelkredsene i Timring mødes:

 

MARTS 2020

Torsdag d. 26. Kl 19.30 Kreds 3A hos Dinna og Finn Bitch, Bormosevej 

Torsdag d. 26. kl 19.30 Kreds 3B hos Frida Suzuki, Sindingvej 24, Vildbjerg

Torsdag d. 26. Kl 19.30 Kreds 4 hos Britta Vad, Soldalen 37, Vildbjerg

Torsdag d. 26. Kl 19.30 Kreds 5B hos Betty og Flemming Jensen, Møltrupvej 107

Torsdag d. 26. kl 19.30 Kreds 5C hos Dorte og Hans Ejnar Eriksen, Trehøjevej 63

Torsdag d. 26. kl 19.30 Skovbjerg samtalekreds hos Anne Lise og Bent Kristensen, Vorgod

Fredag d. 27. kl 17.30 Kreds 5A hos Mai og Peter Schmidt, Trehøjevej 54

 

APRIL 2020

Tirsdag d. 21. kl 19.30 Tiphede Bibelkreds hos Kirsten og Jens Ole Jensen, Løgagervej 24

Torsdag d. 30. kl 19.30 Kreds 3A hos Mary og Rolsgaard Rasmussen, Bredgade 19, 4. th.

Torsdag d. 30. kl 19.30 Kreds 3B hos Ingrid og Holger Mogensen, Kærmindevej 4, Vildbjerg

Torsdag d. 30. kl 19.30 Kreds 4 hos Jette og Carsten Breinholt, Videbækvej 32        

Torsdag d. 30. kl 19.30 Kreds 5A hos Britta og Simon Henriksen, Bjerregårdvej 42

Torsdag d. 30. kl 19.30 Kreds 5B hos Lene og Carl Chr. Vad, Hjortsballevej 8

Torsdag d. 30. kl 19.30 Kreds 5C hos Tove og Karl Johan, Birkmosevej 49

Torsdag d. 30. kl 19.30 Skovsbjerg samtalekreds hos Birgit og Henry Just, Timring

 

 MAJ 2020 

Torsdag d. 28. kl 19.30 Kreds 3A/3B hos Anne Marie og Niels Jørgen Sørensen, Mølstedvej 9

Torsdag d. 28. kl 19.30 Kreds 4 hos Anders Andersen, Smækbjergvej 17 

Torsdag d. 28. kl 19.30 Kreds 5B hos Hans Mortensen, Møltrupvej 14

Torsdag d. 28. kl 19.30 Kreds 5C Lykke og Verner Skovbo, Videbækvej 31                         

Torsdag d. 28. Skovsbjerg samtalekreds hos Anni og Leif Najbjerg, Vildbjerg

Fredag d. 29. kl 17.30 Kreds 5A hos Charlotte og Andreas Ellesen, Trehøjevej 52

   

 

 

Kontaktpersoner

Kreds 5A: Britta Henriksen - 61661104

Kreds 5B: Betty Jensen - 25151052

Kreds 5C: Lykke Skovbo - 20789863