Kommende arrangementer

13-August-2020

Vidnesbyrd fra sommeren - samt generalforsamling

Generalforsamling. Dagsorden ifølge vedtægterne.
Forslag til dagsorden skal være bestyrelsen i hænde senest 7 dage før.
Bedemøde kl 19.00 - Indsamling til Timring Missionshus.

20-August-2020

Møde

v/missionær Finn Najbjerg, Kjellerup
Bedemøde kl 19.00

27-August-2020

Bibelkredse